O projektu

 

Cílem projektu je podpořit účastníky v hledání zaměstnání, ve zvýšení kreditu na trhu práce, provázat obsah vzdělávání účastníků s potřebami místního trhu práce, aktivizovat nezaměstnané nad 54 let a rodiče pečující o malé děti a nastartovat mezigenerační dialog. Cílem je zřízení min. pěti dotovaných pracovních míst na základě předběžné dohody se zaměstnavateli. Cílové skupiny mají specifické potřeby, které projekt saturuje individuálním přístupem.

Z workshopů (KA1) vzejde do konce projektu nejméně 47 osob podpořených min. 40 hodinami aktivit zvolených na základě vytvořeného osobního plánu. Pro zohlednění individuality lze aktivity volně kombinovat. Cílové skupiny osob pečujících o malé děti a osob starších 54 let jsou voleny záměrně s cílem podpořit mezigenerační výpomoc a výměnu zkušeností. Účastníci se mohou vzájemně podporovat, vytvoří mezi sebou sociální síť. V úvodní části projektu se zaměříme na oslovení zájemců a stanovení osobního plánu, ten bude průběžně vyhodnocován (KA1). Cílem motivačních aktivit (KA3) je poskytnout účastníkům informace o možnostech místního pracovního trhu a rozvinout základní kompetence za účelem snazšího uplatnění na trhu práce. E-learning zajistí udržitelnost projektu, moderní formou nabídne 20 hodinový kurz s tématy motivačního kurzu. Poradenská a inf. činnost (KA2) se zaměří především na demotivované účastníky, kteří potřebují zvýšenou individuální péči. Cílem rekvalifikačních kurzů (KA4) je připravit 25 účastníků na specifické pracovní podmínky našeho regionu. Spoluprací se zaměstnavateli (KA5) zajistíme práci pro min. 5 osob.

Přehled zdrojů financování projektu:

Celkové způsobilé výdaje (Kč)

6 820 875,00

Příspěvek Unie (Kč)

5 797 743,75

Národní veřejné zdroje (Kč)

1 023 131,25

Národní soukromé zdroje (Kč)

0,00

Soukromé zdroje (Kč)

0,00

Míra spolufinancování z ESI fondů (Kč)

6 820 875,00

Celkové zdroje (Kč)

6 820 875,00

Termíny

Skutečné datum zahájení

  1. 4. 2018

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace

  1. 3. 2021
Bludiště logo

Aktuality

Najdete zde: http://zpetdoprace.bludistekv.cz/data_akce/bbea9c4d-7cd1-48be-bf2f-cbbdc0c25def.pdf
S ohledem na současnou situaci a nařízení vlády v současné době nerealizujeme skupinové akce. Do projektu se stále můžete hlásit. Nabízíme individuální poradenství a v rámci vzdělávání Vás zatím můžeme provést naších E-learningem, který nabízí zajímavé kurzy podporující Váš opětovný vstup na trh práce.