Aktivity


Workshopy tvorba osobního plánu Poradenské a informační činnosti Motivační aktivity Rekvalifikační kurzy Zprostředkování zaměstnání Archiv akcí

Stránky, které by se mohly hodit

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary
Kategorie: Poradenské a informační činnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

https://www.mpsv.cz/cs/

 

 Česká správa sociálního zabezpečení

https://www.cssz.cz/cz

 

 Registr poskytovatelů sociálních služeb

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=471DBF9D6DEC121B8D792A87DFA0412A.node1?SUBSESSION_ID=1537356200800_1

 

Veřejný ochránce práv

https://www.ochrance.cz/

Přečíst více

Kariérové poradenství

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary
Kategorie: Poradenské a informační činnosti

S podporou standardizovaných testů a následného rozhovoru s kariérovým poradcem zjistíte, jaká práce by se k Vám hodila nejvíc, u které vydržíte a bude Vás naplňovat.

Termín domluvíte při osobní schůzce (plánování).

Přečíst více

Psychoterapie

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary
Kategorie: Poradenské a informační činnosti

V práci můžete podávat výkony, jen když se budete psychicky vyrovnaní. Ve Vaší životní situaci je tento cíl ale velmi náročné splnit. Naše psychoterapeutka Vás podpoří.

Termín domluvíte při osobní schůzce (plánování)

Přečíst více

Finanční poradenství

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary
Kategorie: Poradenské a informační činnosti

Přijďte se poradit, jak porozumět financím a jak s nimi efektivně zacházet. Poradíme, co s dluhy a exekucemi.

Termín domluvíme na osobní schůzce.

Přečíst více

Bulletin

Místo konání:
Kategorie: Poradenské a informační činnosti
Přečíst více

Mzdové minimum

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity

 Chcete se dozvědět více o mzdách a platech? Víte, na co máte nárok? Zorientujete se ve své výplatní pásce? Na semináři se mimo jiné dozvíte o práci odboru sociálních věcí a  rozsahu jeho  činností.

Přečíst více

Nový bulletin 2019

Místo konání:
Kategorie: Poradenské a informační činnosti

Přečtěte si nový bulletin a inspirujte se příklady dobré praxe.

Přečíst více

Základy obsluhy PC

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Přečíst více

Bulletin 2020

Místo konání:
Kategorie: Poradenské a informační činnosti
Přečíst více

Příklad dobré praxe: sebevědomí, rozhodnutí,

Místo konání: On-line - skype
Kategorie: Motivační aktivity
Přečíst více

Marketingový specialista

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Rekvalifikační kurzy
Termíny konání:
5.3.2019 - 12.4.2019

Akreditacebyla udělena: MŠMT č.j. 32965/2018-1/439 ze dne 16.01.2019 platnost do: 16.01.2022

Přečíst více

Úprava zevnějšku se zaměřením na minimalismus

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
11.9.2019 9:00 - 11.9.2019

Jak být v práci elegantní a stále upravená, aniž by bylo třeba zruinovat rodinný rozpočet.

Přečíst více

Informační scůzka pro zájemce o účast v projektu

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Workshopy, tvorba osobního plánu
Termíny konání:
27.9.2019 - 27.9.2019
Přečíst více

Workshop - informační schůzka pro zájemce o účast v projektu

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Workshopy, tvorba osobního plánu
Termíny konání:
14.10.2019 9:00 - 14.10.2019
Přečíst více

Informační schůzka pro zájemce o vstup do projektu

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Workshopy, tvorba osobního plánu
Termíny konání:
14.10.2019 9:00 - 14.10.2019
Přečíst více

Poradce pro zdravý životní styl

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Rekvalifikační kurzy
Termíny konání:
16.10.2019 - 20.12.2019

200 hodinový rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT.

Absolvent je schopen samostatně provést podrobnou odbornou analýzu stávajícího životního stavu klienta a na základě této analýzy zpracovat individuální program zdravého životního stylu zahrnující plán psychohygieny (se zaměřením na prevenci proti stresu), stravovací plán, plán pohybových aktivit a plán relaxace a regenerace. Absolvent kurzu je schopen klienta vést až k dosažení vytyčeného cíle.

Přečíst více

Základy obsluhy PC I. - individuální kurz

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
18.11.2019 9:00 - 18.11.2019
Přečíst více

Základy obsluhy PC II. - individuální kurz

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
25.11.2019 9:00 - 25.11.2019
Přečíst více

Informační schůzka pro zájemce o vstup do projektu

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Workshopy, tvorba osobního plánu
Termíny konání:
27.11.2019 9:00 - 27.11.2019
Přečíst více

Mzdové minimum

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
20.1.2020 9:00 - 20.1.2020

Co vše by měl každý zaměstnanec vědět o mzdě/platu. Na co si dávat pozor, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele a co musí zajistit zaměstnanec? 

Přečíst více

Základy finanční gramotnosti

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
29.1.2020 9:00 - 29.1.2020

Jak nespadnout do dluhové pasti, případně jak se z ní dostat? Jak dobře nakládat s vydělanými penězmi a zůstávat v plusu.

Přečíst více

Pracovní příležitosti v EU

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
12.2.2020 9:00 - 12.2.2020

Vhodné pro všechny zájemce o informace, jak se lze uplatnit na pracovním trhu i mimo Českou republiku.

Přečíst více

Kým jsem a kam jdu

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
18.2.2020 9:00 - 18.2.2020

Motivační seminář podporující sebeuvědomění a budování vlastní sebedůvěry nejen ve vztahu k práci. 

Přečíst více

Kým jsem.. už vím.. a co s tím, kam jít? 2. díl

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
10.3.2020 9:00 - 10.3.2020

Pro absolventy 1. dílu Kým jsem a kam jdu - tentokrát budeme plánovat.

Přečíst více

Základy obsluhy práce na PC

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary
Kategorie: Rekvalifikační kurzy
Termíny konání:
25.5.2020 - 22.6.2020

Akreditace MŠMT.

Absolvent rekvalifikačního programu rozumí pojmům hardware a software. Zná různé způsoby připojení k síti Internet, pracuje s internetovým prohlížečem a s aplikací pro elektronickou poštu, orientuje se v pojmech týkajících se Internetu. Umí si spojit důležité právní problémy týkající se autorského práva a ochrany dat spojené s užíváním počítačů v síti internet. Absolvent umí využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy. Efektivně ovládá pracovní plochu počítače. Zná základní pojmy z oblasti správy souborů a je schopen efektivně organizovat soubory a složky. Používá pomocné programy ke komprimování a extrahování souborů a je obeznámen s problematikou počítačových virů. Absolvent rekvalifikačního programu zná práci s textovými dokumenty, tabulkovými procesory a prezentacemi. Zná postup tvorby hromadné korespondence a možnosti nastavení pro tisk. Umí vytvořit formuláře, běžné sestavy a upravovat výstupy pro další distribuci.

Přečíst více

Místo konání: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kategorie: Rekvalifikační kurzy
Termíny konání:
1.11.2020 - 14.2.2021

Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

Přečíst více

Změny v roce 2021 - daňový balíček

Místo konání: On-line - skype
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
26.1.2021 - 26.1.2021

Vše o daních s Ivanou Ouředníkovou.

Přečíst více

Práce s emocemi

Místo konání: On-line - skype
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
3.2.2021 - 3.2.2021

Jak zvládat své emoce a vše o emoční inteligenci s Mgr. Jakubem Švecem.

Přečíst více

Novinky ze světa dotací 2021

Místo konání: On-line - skype
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
16.2.2021 - 16.2.2021

Novinky ze světa dotací 2021 s Ing. Janou Michkovou

Přečíst více

Místo konání: Hledání ideální práce
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
10.3.2021 - 10.3.2021
Přečíst více

Sebedisciplína

Místo konání: On-line - skype
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
15.3.2021 - 15.3.2021

Jak zvládnout sám sebe a neprokrastinovat s Petrou Wildumetzovou

Přečíst více

Místo konání: Hledání ideální práce - zaměřeno na životopis a motivační dopis
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
17.3.2021 - 17.3.2021
Přečíst více

Pohovor - jak obstát

Místo konání: On-line - skype
Kategorie: Motivační aktivity
Termíny konání:
24.3.2021 - 24.3.2021
Přečíst více


Bludiště logo

Aktuality

Najdete zde: http://zpetdoprace.bludistekv.cz/data_akce/bbea9c4d-7cd1-48be-bf2f-cbbdc0c25def.pdf
S ohledem na současnou situaci a nařízení vlády v současné době nerealizujeme skupinové akce. Do projektu se stále můžete hlásit. Nabízíme individuální poradenství a v rámci vzdělávání Vás zatím můžeme provést naších E-learningem, který nabízí zajímavé kurzy podporující Váš opětovný vstup na trh práce.